Narkoza

Pacjentom szczególnie obawiającym się leczenia stomatologicznego oferujemy leczenie w znieczuleniu ogólnym, pod opieką doświadczonego lekarza anestezjologa.

Lekarz anestezjolog kwalifikuje pacjenta do znieczulenia, czuwa nad stanem i bezpieczeństwem pacjenta podczas zabiegu.
W trakcie zabiegu oprócz stomatologa uczestniczy lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.

Podczas narkozy istnieje mozliwośc usunięcia i wyleczenia wszystkich zębów.

Wskazania do znieczulenia ogólnego:

  • dzieci i dorośli, u których wystepuje strach przed leczeniem
  • zabiegi wymagające dużych dawek środków znieczulających miejscowo np ekstrakcje mnogie zębów