Badania prenatalne Koszalin

USG prenatalne (genetyczne płodu) to badania, które wykonuje się trzykrotnie w okresie ciąży: między 11, a 13 tygodniem +6 dni oraz między 18, a 23 tygodniem. I 28-34 tygodniem. Głównym celem badań jest przede wszystkim:

Badania wykazały, że wady genetyczne u płodów są związane z powtarzalnymi odmiennościami w stosunku do zdrowych płodów. Te odmienności są uchwytne w badaniu ultrasonograficznym. Pierwszym markerem tego typu, który został dodany do badań przesiewowych w 1992 roku była przezierność karkowa (nuchal translucencyNT). Dolegliwość ta spowodowana jest przejściowym nagromadzeniem się płynu pod skórą szyi płodu. Najlepsze obserwacje mają miejsce w badaniu ultrasonograficznym pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży. Wówczas długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu CRL waha się od 45 mm do 84 mm. Jeśli odnotują się nieprawidłowe wartości tego parametru mogą sugerować wystąpienie wad genetycznych u płodu.

Nie ma jednak ściśle określonych norm dla przezierności karkowej NT. Jest ona uzależniona od wielkości płodu. Kiedy uwzględnimy te dwie wartości: wielkość płodu CRL oraz pomiar przezierności karkowej NT oraz zestawienie to z wiekiem matki, możemy obliczyć ryzyko wystąpienia wady genetycznej płodu.

badania prenatalne koszalin 1badania prenatalne koszalin 2

Pomiar przezierności karkowej

Ryzyko wystąpienia zespołu Downa w zależności od wieku matki:

wiek matki
12 tydzień ciąży
w terminie porodu
20
1/ 1068
1/ 1527
25
1/ 946
1/ 1352
30
1/ 626
1/ 895
32
1/ 461
1/ 659
34
1/ 312
1/ 446
35
1/ 249
1/ 356
36
1/ 196
1/ 280
38
1/ 117
1/ 167
40
1/ 68
1/ 97
42
1/ 38
1/ 55

 

W naszym gabinecie w Koszalinie wykonujemy badania według standardów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz FMF/fetal Medicine Foundation z Londynu/. Posiadam certyfikat umiejętności wykonywania badań w zakresie przezierność karku, Kość nosowa, Przewód Zylny i Doppler.

Rok 1998 wiąże się z ustaleniem kolejnego markera w badaniach prenatalnych, którym jest fala przepływu w przewodzie żylnym DV. Sam przewód żylny jest wyjątkowo ważnym naczyniem, które prowadzi utlenowaną krew z żyły pępowinowej do płodu w ten sposób, aby dostarczyła jak najwięcej tlenu do mózgu i górnej połowy ciała, omijając sinusoidy wątroby. W 90% badań prenatalnych przeprowadzanych u płodów w pierwszym trymestrze ciąży, ten przepływ jest nieprawidłowy. To badanie wykonuje się szczególnie, gdy stwierdza się ryzyko zwiększenia przezierności karkowej NT.

badania prenatalne koszalin 3badania prenatalne koszalin 4

Dalsza historia sięga 2001 roku, gdzie zaczęto wykonywać pomiar kości nosowej nasal bone NB. Pozwala to zauważyć wady genetyczne związane np. z zespołem Downa. U płodów z tego typu wadą nie rozwija się kość nosowa, stąd wyłania się płaski profil płodu. Tego typu badanie prenatalne nasz gabinet w Koszalinie wykonuje w drugim trymestrze ciąży.

badania prenatalne koszalin 5badania prenatalne koszalin 6

W 2005 roku do badań prenatalnych dodano marker stwierdzający nieprawidłowy przepływ przez zastawkę trójdzielną TV. Znajduje się ona między prawą komorą serca, a jej przedsionkiem. U 65% płodów z wadami genetycznymi w pierwszym trymestrze ciąży występuje nieprawidłowość przepływu, uwarunkowana niedomykalnością zastawki trójdzielnej.

badania prenatalne koszalin 7badania prenatalne koszalin 8

Podczas badania ultrasonograficznego należy ponadto szczegółowo ocenić całą anatomię płodu: czaszkę (kształt, sierp mózgu, sploty naczyniówkowe bocznych komór), ściany powłok brzusznych, żołądek, serce (lokalizację, budowę, czynność), pęcherz moczowy, kręgosłup, kosmówkę, kończyny górne i dolnych.

Test Podwójny (PAPA-A) powinien być wykonany w 10-13, tygodniu, i 6 dniu /polega na pobraniu od ciężarnej, próbki krwi żylnej i pomiarze stężenia we krwi dwóch substancji: ciążowego białka osoczowego A (PAPPA) oraz wolnej bety HCG. Są to markery, których dane stężenie we krwi oraz ich stosunek do siebie mogą z dość wysokim prawdopodobieństwem szacować ryzyko wystąpienia zespołu Downa, Edrwardsa i Patau.

Komputerowa analiza ryzyka wad genetycznych / badania Usg i test podwójny /

Badanie prenatalne USG około 20 tygodnia ciąży (18 - 23 tydzień)

To najlepszy okres ciąży dla różnego typu badań prenatalnych, umożliwiający wykrycie wad rozwojowych u płodu (np. rozszczep kręgosłupa, wady serca, rozszczep podniebienia). Podczas badania w naszym gabinecie (Koszalin), szczególnie zwracamy uwagę na:

To badanie pomaga wykryć nawet 95% wad genetycznych, dlatego w naszym gabinecie w Koszalinie jest szczególnie polecane.

Badania USG po 28 tygodniu:

Oceniamy dobry stan płodu, przypływ przez tętnicę środkową mózgu, tętnicę pępowinową. Anatomia płodu, serca, mózgu, kręgosłupa, nerek i inne. Anatomia łożyska i stopień dojrzałość. Ocena wód płodowy. Przewidywania wagi płodu i inne.

 badania prenatalne koszalin 9

1) Przepływ przez przewód żylny.

 

badania prenatalne koszalin 10

2) Przepływ przez tętnicę środkową mózgu.

 

badania prenatalne koszalin 11

3) Przepływ przez tętnicę pępowinową.

 

badania prenatalne koszalin 12

4) Przepływ przez tętnicę maciczną.

 

Wytyczne przeprowadzania badań prenatalnych w gabinecie w Koszalinie

W naszym gabinecie (Koszalin) wszystkie badania prenatalne opieramy o wytyczne Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, które ujednolicają standardy opieki nad ciężarną kobietą.

Treść rekomendacji obala mit, że tylko kobiety przynależące do grupy podwyższonego ryzyka powinny wykonywać badania prenatalne, lecz KAŻDA KOBIETA CIĘŻARNA BEZ WZGLĘDYU NA WIEK.

Każdej kobiecie ciężarnej proponujemy więc:

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie badania, to zgłoś się do nas. Koszalin to miejsce w którym znajduje się nasz gabinet ginekologiczny.

Ismaiel Salloum