Usługi z zakresu położnictwa

 • przygotowanie do ciąży - poradnictwo prekoncepcyjne
 • rozpoznawanie wczesnej ciąży
 • ocena rozwoju ciąży
 • diagnostyka USG w ciąży - sondy przezbrzuszne, przezpochwowe, dokumentacja FOTO i VIDEO (archiwizacja na płytach cd)
 • możliwość oglądania badania przez osobę towarzyszącą na oddzielnym ekranie
 • prowadzenie ciąży fizjologicznej i zagrożonej
 • prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka
 • opieka przed- i poporodowa
 • współpraca ze Szkołą Rodzenia
 • ocena wydolności szyjki macicy
 • diagnostyka krwawień w ciąży
 • możliwośc wykonania testu genetycznego wykluczjący choroby genetyczne T2, T3
embryo
pp1