Sedacja wziewna

2

Sedacja wziewna (gaz rozweselający) to bezpieczna metoda walki z bólem, lękiem przed dentystą i leczeniem zębów.

Zabiegom dentystycznym często towarzyszy lęk przed bólem. Już sama myśl o konieczności poddania się badaniu stomatologicznemu zniechęca pacjentów do umówienia się na wizytę.

Sedację podtlenkiem azotu można określić jako stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia uzyskany w czasie wdychania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu, przy zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i świadomości.

Sytuacje kliniczne, w których zastosowanie sedacji wziewnej przynosi najlepsze rezultaty:

  • silny lęk przed jakimkolwiek leczeniem u dzieci i dorosłych
  • silny odruch wymiotny