Radiowizjografia

1

Badanie radiologiczne zajmuje bardzo ważne miejsce w diagnostyce stomatologicznej. Nasza przychodnia dysponuje pracownią rentgenowską wyposażoną w sprzęt najnowszej generacji. Możemy wykonać zdjęcie Rtg bezpośrednio na fotelu stomatologiczm.

Dzięki zastosowaniu radiowizjografii cyfrowej możemy:

  • otrzymać wynik badania wyciągu kilku sekund na ekranie komputera
  • wykonać wysokiej jakość obróbkę cyfrową obrazu
  • kilkukrotnie zmniejszyć dawkę promieniowania jaka otrzymuje pacjent