Przezierność karkowa

Zalecenia Fundacji Medycyny Płodowej (Nicolaidesa) pomiaru przezierności karkowej (NT)

  1. CRL od 45 do 84 mm,
  2. Przekrój strzałkowy
  3. Powiększenia obrazu, aby CRL zajmowało minimum 75% szerokości obrazu a przesunięcie kursora (kalipera) o jeden piksel odpowiadało zmianie wymiaru o 0,1-0,2 mm
  4. Odróżnienie skóry płodu od owodni, co jest łatwe podczas spontanicznego ruchu płodu, lub po kaszlnięciu pacjentki, albo wstrząśnięciu powłok brzusznych pacjentki za pomocą głowicy aparatu USG
  5. Neutralne ułożenie płodu - bez nadmiernego wyprostu, lub zgięcia szyi
  6. Pomiar przy szyi płodu nie owiniętej pępowiną
  7. Dokonanie kilku, najlepiej trzech pomiarów i przyjęcie wartości maksymalnej (dla pomiaru w prawidłowych warunkach, tj. dokładnie w płaszczyźnie strzałkowej, itp.)

Kontakt

w nagłych przypadkach: 602 25 99 21
gabinet@medicus.koszalin.pl

 

CERTYFIKATY-box