USG 3D/4D Ciąży - trzeci trymestr

Punkty diagnostyczne w badaniach trzeciego trymestru:

 • Budowa macicy
 • Położenie i ustawienie płodu (np. położenie podłużne główkowe, ustawienie lewe (pierwsze)
 • Ocena ruchów płodu
 • Ocena rytmu serca w prezentacji M z obliczeniem częstości wyrażonej w uderzeniach na minutę np. rytm serca miarowy, zatokowy: 134u/min)
 • Ocena głowy
 • Ocena mózgu
 • Ocena twarzoczaszki
 • Ocena kręgosłupa
 • Ocena szyi
 • Ocena tkanki podskórnej
 • Ocena klatki piersiowej
 • Ocena serca: rutynowo wykonujemy przekroje ultrasonograficzne: obraz czterech jam (4C), w prezentacji B i Dopplera kolorowego
 • Ocena przedniej ściany jamy brzusznej
 • Ocena narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej (żołądek, wątroba, nerki, pęcherz moczowy)
 • Ocena ułożenia trzewi (relacje pomiędzy naczyniami, osią serca, położeniem wątroby i żołądka)
 • Ocena pępowiny (przyczep brzuszny, łożyskowy, liczba naczyń)
 • Ocena łożyska (echostruktura, stopień dojrzałości

Pomiary (wszystkie drukowane wraz z wykresami na wynikach):

 • Szerokość główki: odległość dwuciemieniowa- BPD
 • Obwód główki- HC
 • Obwód brzuszka- AC
 • Długość kości udowej- FL
 • Długość kości ramiennej- HL
 • Analiza relacji spodziewanych HL i FL (obliczane z parametru główki) i zmierzonych
 • Analiza współczynników pomiarowych-ocena symetrii budowy dziecka: FL/BPD, FL/AC, FL/HC, HC/AC
 • Spodziewana waga płodu: obliczamy ją na podstawie pięciu algorytmów (Campbell, Shepard, Hadlock1, Hadlock2, Hadlock3)
 • Analiza parametrów BPD, HC, AC, FL, PI tętnicy pępkowej, PI tętnicy środkowej mózgu na siatkach statystycznych w odniesieniu do aktualnego tygodnia ciąży

Dodatkowe punkty diagnostyczne i pomiary
(stosowane przy konieczności poszerzenia zakresu badania)

 • Ocena nosa, twarzy, żuchwy i podniebienia kostnego
 • Szerokość móżdżku (TCD) – przy niezgodności pomiarów podstawowych z wiekiem ciążowym wg ostatniej miesiączki
 • Szerokość komór bocznych mózg
 • Analiza przepływu przez zastawki serca w Dopplerze spektralnym
 • Szerokość jam serca i dużych naczyń z odniesieniem do siatek statystycznych dla danego tygodnia ciąży
 • Ocena łuku aorty i przewodu tętniczego (wykluczenie patologii łuków)
 • Pomiar długości szyjki macicy