USG genetyczne 3D/4D pierwszy trymestr

Punkty diagnostyczne:

 • Ocena macicy
 • Ocena płodu: głowa, tułów, kończyny
 • Ocena ruchów płodu
 • Pomiar odległości głowowo-siedzeniowej (CRL) i dwuciemieniowej (BPD)
 • Ocena akcji serca w prezentacji M z wyliczeniem ilości uderzeń na minutę z odniesieniem na wydruku do siatek statystycznych
 • Pomiar przezierności karku (NT) (wykonujemy trzy lub więcej pomiarów i wybieramy najodpowiedniejszy do obliczeń ryzyka zespołu Downa) z odniesieniem na wydruku do siatek statystycznych
 • Ocena obecności kości nosowych (drugi marker uwzględniany do obliczenia ryzyka zespołu Downa)
 • Ocena spektrum przepływu w przewodzie żylnym- badanie dopplerowskie (ok. 80% dzieci z zespołem Downa ma nieprawidłowy przepływ w przewodzie żylnym)
 • Ocena zastawki trójdzielnej w Dopplerze spektralnym (ok. 50% płodów z zespołem Downa ma wady serca, ten marker służy do ich wczesnego uchwycenia)
 • Pomiar długości pęcherza moczowego
 • Pomiar długości kości szczękowej
 • Lokalizacja kosmówki

Wstępna ocena serca:

 • Obraz 4 jam
 • Ocena napływu do komór i odpływu do dużych tętnic w Dopplerze kolorowym
 • Ocena łuku aorty w Dopplerze kolorowym
 • Ocena przepływów w tętnicach macicznych- badanie dopplerowskie (marker nadciśnienia indukowanego ciążą)
 • Długość szyjki macicy