Endodoncja

Endodoncja, potocznie nazywana leczeniem kanałowym, jest metodą pozwalającą uratować nawet bardzo zniszczony ząb.

Jeszcze kilka lat temu takiego zęba trzeba było wyrwać, dziś leczy się go kanałowo.

 

Leczenie endodontyczne polega na usunięciu wewnętrznej, zainfekowanej tkanki zęba, oczyszczeniu kanałów, ich dezynfekcji i szczelnym wypełnieniu odpowiednimi materiałami.

 

Leczenie obejmuje kilka etapów:

 

- rtg

Pierwszym etapem leczenia kanałowego jest ocena radiologiczna zęba.

W naszym gabinecie stosujemy radiowizjografię cyfrową, umożliwiającą szczegółową diagnostykę i kontrolę całego przebiegu leczenia kanałowego.

- znieczulenie - jeśli ząb wymaga znieczulenia lub na życzenie pacjenta

- okreslenie długości roboczej kanału-przy użyciu endometru, który w sposób elektroniczny mierzy długość kanału zębowego

- opracowanie systemu kanałowego

 

W trakcie opracowania kanałów następuje usuniecie zainfekowanej miazgi kanałowej i toksynbakteryjnych,dzięki czemu poszerzony kanał staje się właściwie przygotowanym do wypełnienia

- wypełnienie kanałów materiałami chemicznie obojętnymi

 

Dobre rezultaty osiągamy dzięki zastosowaniu mikroskopu, który nie tylko powiększa pole widzenia jak również oświetla kanał zęba.

Mikroskop pozwala nie tylko na zobaczenie przebiegu kanału, można dzięki niemu zlokalizować kanały dodatkowe lub usunąć złamane narzędzie.

Zastosowanie mikroskopu zwiększa precyzję działania i możliwości operatora.