Chirurgia stomatologiczna

Zachowanie zębów własnych do późnej starości stanowi wyzwanie dla każdego z nas. Każdy ząb jest bardzo ważny. Wiele czynników niekorzystnych może spowodować brak możliwości leczenia zachowawczego i konieczność usunięcia zęba.
Ekstakcja (usuniecie) to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu przy użyciu odpowiednich narzędzi. Zabieg wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich zębów podczas jednej wizyty, w znieczuleniu ogólnym (narkozie).

O chirurgicznym usunięciu zęba mówimy, gdy w celu usunięcia zęba konieczne jest nacięcie dziąsła oraz usunięcie fragmentu kości wyrostka zębodołowego wokół korzeni zęba.